#KUNDFOKUS

Jag lärde mig tidigt hur viktigt det är i marknadsföringen att identifiera kundens behov och överträffa kundens förväntningar. Det är så jag arbetar och driver mitt företag, med klart kundfokus och lönsamhetskrav.

Jag tror på det enkla, det raka. Kommunikation ska vara lätt att ta till sig och ska förstås direkt. Inte konstra till det och göra det för komplicerat. All kundkommunikation ska svara på två frågor – varför kontaktar ni mig och vad ska jag göra nu?

Jag arbetar i ett virtuellt nätverk med webdesigners, fotografer, copywriters och tryckerier. Jag plockar ihop mitt Dream Team som passar för uppgiften – allt för bästa resultat för dig. Och du behöver bara ha en kontaktperson som sköter ditt marknadsföringsuppdrag.

imbuecreation.co.uk/